IBR - Instrumental Business Rules


Ondernemen is fun, echter wel een risicovolle bezigheid. Het fun element komt daarom pas tot z’n recht als de risico’s goed in beeld zijn gebracht en kunnen worden beheerst.
Vergelijk het met andere risicovolle activiteiten als vliegen, bergbeklimmen, duiken, motorrijden, etc. Personen die deze activiteiten beoefenen, genieten optimaal van de activiteiten als hij/zij weet hoe mogelijke problemen overwonnen kunnen worden EN hij deze mogelijke problemen op het pad tijdig signaleert.

IBR Groep is voortgekomen uit twee ondernemers die beiden hun vliegbrevet hebben. Tijdens het instrumenten vliegen (IFR, instrumental flight rules), kwamen we beiden er achter dat dit veel overeenkomsten vertoont met het controleren van een onderneming:

• Steeds wisselende omstandigheden;
• Bewegen naar een eindbestemming (doel)
• Uitzetten vaste koers (strategie);
• Continu meten of op koers gevlogen wordt (MIS);
• Indien verwachtingen of omstandigheden dat vragen, koers wijzigen (strategie) en mogelijk zelfs eindbestemming aanpassen (doel wijzigen).

Het is dus een continu proces van plannen, uitvoeren, checken en mogelijk aanpassen.

PDCA


Het principe van het IFR vliegen kan bijna 1 op 1 worden losgelaten op succesvol ondernemen. Daarom hebben we binnen de IBR groep ook diverse producten ontwikkeld en zijn we samenwerkingen aangegaan, om de ondernemer in alle fases van het ondernemen te ondersteunen om van ondernemen echt tot FUN te maken.

Ons motto is daarom: ONDERNEMEN IS FUN